Voor de vrije school ARH in Bergen, een school voor voortgezet onderwijs van VMBO tot VWO, is een uitbreidings- en renovatieplan in ontwikkeling. In 2011 een structuurontwerp vervaardigd, waarbij een diepgaand onderzoek naar de kansen en kwaliteiten van het

bestaande gebouw is verricht. Op basis van dit ontwerp is een taakstellend budget overeengekomen. Het monumentale gebouw uit 1932, de toenmalige landbouwhuishoudschool, wordt ruimtelijk gereorganiseerd, verduurzaamd en

uitgebreid tot ruim 5.000 m2 bvo. De ontwikkeling en uitvoering hiervan zijn een prachtige uitdaging om dit binnen het smalle tijdvenster van de zomer-vakantie en de navolgende maanden zonder extra huisvesting voor elkaar te krijgen.

De school heeft zich gevoegd in het voormalige internaat sinds 1981. Het heeft het gebouw aangetrokken als een oude jas. Het vrije school onderwijs heeft er zijn gedaante in gekregen in de vorm van bijzonder practicum onderwijs

zoals euritmie, de smederij en toneelvoorzieningen. De school met 500-600 leerlingen heeft een intiem en kleinschalig karakter door het compacte schoolgebouw. De nieuwe ruimteorganisatie van de school is afgestemd

op de bouwfysische eigenschappen van het gebouw, geluidszones en clustering van vakgroepen. De school denkt in alle geledingen mee over het nieuwe ontwerp.