Het oude ziekenhuis Lidwina uit begin van de vorige eeuw, is als een van de laatste rudimenten uit de eerste ontwikkeling van dit deel van Den Helder behouden gebleven. Vele Heldenaren hebben herinneringen aan het ziekenhuis.

Sinds medio jaren 80 is het gebouw in gebruik als woongebouw. Het ziekenhuis met omliggende school- en facilitaire gebouwen is de loop der jaren ontmanteld. Nieuwe galerij-ontsloten woongebouwen en kantoorgebouwen zijn er voor in de plaats gekomen.

Door gebrek aan samenhang en verlies aan functie is de woonkwaliteit onder druk komen te staan. In opdracht van stichting Woontij is door GeO in samenwerking met Perspectief Noordholland een revitalsiatieplan gemaakt.

Als leidend thema voor de verbetering van de woonkwaliteit is gehanteerd het herstel en duiding van het oorspronkelijke ziekenhuis. Authentieke onderdelen zijn in functie hersteld en in oorspronkelijke kleur weer zichtbaar gemaakt (vensters, metselwerk, entree).

Verminkingen, latere en nieuwe toevoegingen zijn in vormgeving terughoudend toegepast en in kleurstelling ondergeschikt gemaakt aan de oorspronkelijke elementen. Zo is onderscheid afleesbaar tussen oud en nieuw. Ter plaatse van de later aangebouwde voormalige kantoor-

vleugel van Woontij is een nieuw trappenhuis voorgesteld. Dit trappenhuis is gebouwd op de oude fundamenten van de voormalige kapelvleugel. De doorsnede van deze kapel is zichtbaar gemaakt, zodat met dit rudiment het oude complex weer leesbaar is geworden.