In de oude vooroorlogse wijk Overdie van de stad Alkmaar is een omvangrijke herstructurering gaande. Het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van FARO heeft als thema ‘Amsterdamse School’ in een eigentijdse vertaling. Stichting Woonwaard is eigenaar van de percelen en treedt op als ontwikkelaar.

GeO architecten heeft medio 2011 door een architectenselectie de opdracht verworven voor de vervanging van een 2-tal grondgebonden woningen en een tweetal portieketage woongebouwen. Voor de particuliere eigenaar van de grondgebonden woning wordt een nieuwe stadswoning in een rij van 4 gerealiseerd.

Het ontwerp voor het appartementengebouw wordt in samenwerking met de gemeente Alkmaar door GeO ontwikkeld, waarbij stedenbouwkundige afstemming, parkeervraag in samenhang met de juiste woonproducten worden onderzocht.

‘Amsterdamse School’, een ambachts- architectuur uit het begin van de vorige eeuw. In een eigentijdse vertaling is geen ruimte voor de sculpturale wijze van werken, maar wordt aandacht besteed aan de kleine details.

Posities van vensters in het gevelvlak, neggediepte, kleur- en uitvoering van het gevel- metselwerk en het eenvoudige kleur- en materialenpalet zijn genoeg middelen om tot een nauwkeurige en boeiende architectuur te komen.

Ritme en horizontale accenten dragen bij aan verbinding tussen de grondgebonden woningen en het appartementengebouw. Een belangrijk element daarin is het dakvenster welke in het appartementengebouw doorgaat als ‘kettingkozijn’.”