Voor Westerwaard Wonen is een zorgcluster ontwikkeld, waarbij de wooneenheden op relatief eenvoudige wijze kunnen worden getransformeerd naar andere configuraties. Op deze wijze kan de woning op maat worden aangepast aan de (zorg)vraag van de betreffende bewoner.

De woningen kunnen ook onderling worden geclusterd tot een groepswoning met huiskamer, of als individuele 3k-appartementen worden bewoond, of zelfs verticaal worden geschakeld tot een gezinswoning.

Door een nauwkeurig ontworpen cascosysteem in samenspraak met constructeur en installatie adviseur is dit concept uitgewerkt tot de zogenoemde “transcasco”woningen. Op de Waddenzeestraat wordt een woongebouw van 3 lagen gerealiseerd met op hetzelfde perceel een uitbreiding van een winkel.

De Waddenzeestraat is een van de belangrijke invalswegen van Nieuw Den Helder. Jarenlang heeft het perceel direct achter het Marsdiepplein, het centrum van Nieuw Den Helder, braak gelegen. Met dit ontwerp krijgt het terrein eindelijk weer een invulling.

In samenwerking met de stedenbouwkundige van gemeente en Zeestad zijn alle voorwaarden voor deze locatie tot oplossing gebracht. De entree naar de rivierenbuurt, de overbrugging van de gevelsprong, het ruimtelijk accent op de hoek, de parkeervoorziening en begroeide

gesloten winkelgevel, dragen bij aan de afronding van deze plek. De binnentuin in het woongebouw heeft met de wit gekeimde gevels een eigen besloten intimiteit als stadstuin. Er is een glimp van op te vangen via de entreecorridor...